Úvod > Aktuality

Nový obor Praktická sestra na Střední zdravotnické škole při jilemnickém gymnáziu.

Nový obor Praktická sestra na Střední zdravotnické škole při jilemnickém gymnáziu.

17.01.2019

Dovolujeme si Vás informovat, že 1. září 2019 bude zahájena výuka v novém oboru Praktická sestra na SZŠ v Jilemnici. Nový koncept vzdělávání zdravotních sester umožňuje absolventům po úspěšném složení maturitní zkoušky pracovat jako praktické sestry. Absolventi se pak mohou uplatnit v nemocnicích, domovech pro seniory, léčebnách dlouhodobě nemocných apod. Obor je určen pro chlapce i dívky.

Díky podpoře MMN, a.s., (nemocnic v Jilemnici a Semilech) bude žákům umožněno absolvovat odborné praxe přímo v jilemnické nemocnici. Nemocnice žákům zajistí pro výuku nezbytné učebnice, na praxi pak uniformy včetně možnosti jejich praní a obědy ve dnech praktického vyučování v nemocnici. MMN, a.s. se také podílí na vybavení nových učeben pro teoretickou výuku.

Škola nabízí možnost ubytování v domově mládeže.

Den otevřených dveří se uskuteční v sobotu 16. února 2019 od 9 do 12 hodin. Srdečně Vás všechny zveme k prohlídce prostor a diskusi s pedagogy.

Přihlášky ke vzdělávání přijímá ředitelství Gymnázia, SOŠ a SZŠ v Jilemnici do 1. března 2019, přijímací zkouška se skládá z českého jazyka a matematiky.

Pro obor Praktická sestra není povinná maturita z matematiky.

Více informací Vám ráda poskytne Mgr. Barbora Hlaváčová, mail: hlavacova.barbora@gymjil.cz,

tel.: 724 736 151, web: www.gymjil.cz.

 

zpět

 
 

velikost písma - A +