Úvod > Aktuality

Nový mamograf uveden do provozu!

Nový mamograf uveden do provozu!

20.05.2012

17. května 2012 byl do provozu uveden moderní mamografický RTG přístroj Hologic Selenia a stanice pro digitální zobrazení JiveX Mamography Workstation. Mamograf je umístěn v prostorách radiodiagnostického pavilonu. Diagnostická vyšetření se provádějí v pondělí a ve čtvrtek v době od 7:00 do 15:30 hod.

Starý přístroj z roku 1997 vloni dosloužil. Výměna byla žádoucí i z hlediska kvality vyšetření. Rozhodování o obnově přístroje bylo náročné, protože se Jilemnici dosud nepodařilo zařadit svoje pracoviště mezi tzv. screeningová. Z nabídek byl vybrán nejmodernější americký digitální mamograf s pracovní stanicí Fujitsu Celsius W410.  Jeho výhodou je vysoká rychlost vyšetření, snímkování trvá několik minut. Ve své třídě jde o špičkový přístroj využívající přímou digitalizaci. Snímky jsou tvořeny nejkratší možnou expozicí, záření je omezeno na minimum, a tím je dosaženo vysokého bezpečí nejen pro ženy, ale občas i pro muže.

Mamograf je využíván pacienty z Jilemnicka i blízkého okolí. Informace o novém mamografu se rychle šíří a byl zaznamenán zájem žen i ze vzdálenějších míst. „Lze předpokládat, že ročně bude prováděno několik set vyšetření a je nepochybné, že dojde k výraznému zlepšení diagnostiky karcinomu prsu,“ uvedla primářka RDG oddělení MUDr. Ivana Mašková.

Na vyšetření je třeba se telefonicky objednat na tel. čísle 481 551 310 nebo osobně na recepci radiodiagnostického oddělení denně v pracovní době od 7:00 do 15:30 hod. K vyšetření je nutno mít řádně vyplněnou žádanku od praktického lékaře, gynekologa či mamologa. V daném termínu pak pacient podstoupí vlastní vyšetření.

Nový přístroj, kromě menší dávky záření, přináší větší komfort pro pacientky i obsluhující personál, odpadá filmový materiál i vyvolávací proces, umožňuje i vyšetření žen na vozíčku, což u starého přístroje nebylo možné.

Snímky se okamžitě zobrazí lékaři na monitoru. Lékař provede jejich popis. Nezávisle zhodnotí vyšetření další lékař v tzv. druhém čtení, tedy jakési kontrole. Oba se pak musí shodnout v názoru, zda se jedná o nález tzv. negativní nebo tzv. pozitivní. Na oddělení pracují tři lékařky se specializací v oboru, které snímky hodnotí.

V případě podezření na pozitivní nález čekají pacientku další specializovaná vyšetření-ultrazvuk, biopsie. Ultrazvukové vyšetření se doplňuje i v případech, kdy je prs na mamografii špatně přehledný, u tzv. hutné žlázy, kde se menší ložiska těžko odhalují.

Z vyšetření radiolog vyhotoví nález, který bude předán odesílajícímu lékaři. O nutnosti doplňujícího vyšetření může být pacientka informována i telefonicky.

V případě potřeby lze snímky přenést na CD.

zpět

 
 

velikost písma - A +