Úvod > Aktuality

Nově zavedená metoda detekce sentinelové uzliny a její operační řešení

Nově zavedená metoda detekce sentinelové uzliny a její operační řešení

27.04.2017

Sentinelová lymfatická uzlina je první spádová uzlina, do které se odvádí lymfa (lidově míza) z daného orgánu lidského těla a kterou je vhodné u některých diagnóz chirurgicky odstranit a podrobněji vyšetřit. Chirurg tak nemusí odstraňovat všechny sousedící uzliny, ale pouze tuto první spádovou uzlinu, skrz kterou se šíří nádorové buňky dále do organismu. Pacientovi tak zpříjemní nejen pooperační období, ale má
i výrazný vliv na jeho další osud.

Mezioborová spolupráce v naší nemocnici

Na doporučení lékaře specialisty je na oddělení nukleární medicíny pacientovi naaplikováno malé množství slabě radioaktivní látky, která příslušnou sentinelovou uzlinu zobrazí a lékař operatér pomocí speciální sondy přímo při operačním výkonu uzlinu detekuje. Uzlina (může jich být i více) je poté odebrána
a poslána k histologickému vyšetření, které prokáže, zda je onkologickým onemocněním také postižena.
V případě pozitivního nálezu může být pacient pozván k další operaci. V případě negativního nálezu se další operační zákrok již provádět nemusí. Pacientovi je tedy odebráno méně uzlin a nedochází u něj např.
k pozdějším otokům, protože lymfatický systém nadále vykonává svoji činnost.

K použití metody je zapotřebí standardně vybavené oddělení nukleární medicíny s laminárním boxem k přípravě radiofarmaka a gama sonda, kterou nemocnice Jilemnice získala k dispozici začátkem roku 2017. Aplikovaným radiofarmakem je látka s názvem Sentiscint. Držitelem rozhodnutí o registraci a výrobě tohoto produktu je maďarská firma Medi-Radiopharma Kft. Sonda pracuje na principu scintilační detekce a lokalizace lokální koncentrace. Jilemnická nemocnice má k dispozici automatickou gama sondu Crystal Probe SG04, jejímž výrobcem je německá společnost Crystal Photonics, která má s těmito systémy již více než 15leté zkušenosti.

Na metodě spolupracují tito odborníci:

Lékař mammolog

Lékař specialista oboru nukleární medicíny spolu s radiofarmaceutem a radiologickým asistentem

Lékař chirurg

Nelékařští zdravotničtí pracovníci – perioperační sestry, všeobecné sestry, zdravotniční asistenti

zpět

 
 

velikost písma - A +