Úvod > Aktuality

Nemocnice se zapojila do programu Nil Nocere - Ochrana pacientů před poškozením

Nemocnice se zapojila do programu Nil Nocere - Ochrana pacientů před poškozením

30.01.2016

Nemocnice se úspěšně zapojila do programu Ochrana pacientů před poškozením. Tříčlenný tým ve složení - správní ředitel MMN, manažer kvality a vrchní sestra gynekologicko-porodnického oddělení se zúčastnili vícedenního školícího semináře, který probíhal v Havlíčkově Brodě. V jednotlivých modulech byly probírány např. medikační pochybení, pády a náhodná poranění, infekce spojené s poskytováním zdravotní péče nabo základy manažerských dovedností a řízení projektů. Vyvrcholením celého vzdělávacího modulu bylo zpracování vybraného vlastního projektu a jeho prezentace na závěrečné konferenci v Praze, které se také zúčastnili nejen zástupci nemocnic ČR, ale i např. MUDr. David Marx, PhD. ze společnosti SAK ČR o.p.s, MUDr. Jiří Běhounek, poslanec PČR a hejtman Kraje Vysočina nebo doc. MUDr. Leoš Heger, CSc. poslanec PČR.

Zajímavě zpracované projekty se týkaly např.: Strategie prevence dekubitů ve vztahu k výši stanoveného rizika, Bezpečná ordinace léčiv nebo Revize zdravotnické dokumentace na lůžkovém oddělení.

 

Projekt Hope - Česká republika, o.p.s.

Johnson & Johnson

Johnson & Johnson

CORPORATE

CITIZENSHIP

TRUST

zpět

 
 

velikost písma - A +