Úvod > Aktuality

Mistři svého oboru

Mistři svého oboru

07.07.2014

První místo v Libereckém kraji a deváté v celostátním měřítku. Tak vysoko vynesli hospitalizovaní i ambulantní pacienti Masarykovou městskou nemocnici v Jilemnici v roce 2013 při hodnocení nemocnic České republiky. To provádí společnost HealthCare Institute. Loňské prvenství však bylo (zatím) ojedinělé pouze v sekci ambulantních pacientů. U hospitalizovaných jde již o běžný standard - nemocnice si od nich skvělé hodnocení vysloužila pro všechny ročníky od roku 2007, kdy se do soutěže zapojuje.

A vědí proč, nemají se čeho bát. Nemocnice je akreditovaná a pacient a jeho spokojnenost jsou u nich na prvním místě. Kromě základní péče tak nabízejí benefity v podobě nadstandardních pokojů, bezplatného parkování v areálu nemocnice, služby tlumočníka, připojení k internetu, vlastní lékárnu, rozšířenou návštěvní dobu nebo i třeba duchovní služby.

Nemocnice otevřeně komunikuje s pacienty a jejich názor se nebojí zveřejnit na svých webových stránkách: "Velmi pěkné a čisté prostředí, velká ochota sestřiček, jejich stálé úsměvy při tak náročné práci, profesionalita a přístup ošetřujících lékařů mi velmi usnadnily pobyt v této nemocnici. Všem velký obdiv a dík," nebo "Mohu jen poděkovat a litovat, že takový přístup k pacientům není od lékařů i ostatního personálu všude. Moc děkuji."

Důležitá je prevence

A protože v jilemnické nemocnic ví, že lépe než pacienty léčit , je předcházet jejich onemocnění, zaměřuje se také na prevenci. V nemocnici se tak návštěvníci mohou seznámit s hrozbami onemocnění při tématických dnech, které tu pravidelně pořádají.

"Ať už jde o Den ledvin, které organizujeme s hemodialyzačním oddělením, Den zdraví například s alergologickou a revmatologickou ambulancí, Den diabetu s interní a diabetickou ambulancí nebo Den hygieny rukou - vždy je naší snahou osvěta a přiblížení dané problematiky jak veřejnosti, tak i našim zaměstnancům, " říká manažerka kvality Petra Zollmannová.

A právě zaměstnanci jsou těmi, kteří leží nemocnici na srdci stejně tak jako spokojení pacienti. Více než tři stovky pracovníků, z nichž je 55 lékařů, jsou odměněli mzdou, která převyšuje průměr Libereckého kraje. Kromě toho mohou využívat dalšího vzdělávání, které jim umožňuje fakt, že drtivá většina oddělení jilemnické nemocnice získala na vzdělávání akreditace. Účastní se také různých seminářů, kongresů a dalších vzdělávacích akcí.

Historie nemocnice posazené do malebného prostředí Krkonoš sahá až do roku 1934, kdy byla slavnostně 17. dubna otevřena a nesla hrdý název Masarykova nemocnice. Po několika desetiletích, kdy existovala v šedi ústavů národního zdraví, začala její hvězda opet stoupat s počátkem roku 1992. Tehdy se znovu osamostatnila. A dočkala se zadostiučinění v podobě rozkvětu.

"S nástupem na pozici ředitele v nově vytvořených plánech rozvoje navazuji na vše předešlé a pozitivní. Odstranění "železné opony" umožnilo jiné pojetí rozvoje nemocnice a současně si vyžádalo zásadní změny v projektech. K uskutečnění smělých plánů bylo třeba úzké součinnosti se všemi zdravotníky. To se podařilo díly MUDr. Burketovi, MUDr. Kučerovi, MUDr. Kupkovi, MUDr. Schmoranzovi, MUDr. Sladkému a MUDr. Tišerovi. Největším problémem, stejně jako v celé historii nemocnice bylo zajištění finančních prostředků, " popisuje MUDr. Jiří Kalenský, který je ředitelem dodnes.

Ještě v roce 1992 byla zahájena rekonstrukce a dostavba nemocnice, a to za plného provozu všech jejích oddělení. Tři projekty se staly vyjímečnými a v té době ojedinělými v ČR. Byly to způsob financování projektu, vybudování energetického hospodářství včetně nové plynové kotelny, vybudování dialýzy a kombinace vysoce výkonných varných technologií s minimalizací nároků na prostorové objemy stavby stravovacího provozu. "Díky těmto projektům se jilemnická nemocnice stala známou nejen v ČR, ale i v řadě postkomunistických zemí," upozorňuje ředitel s tím, že díky rozvojovým aktivitám přibylo nemocnici oddělení hemodilýzy, anesteziologicko - resuscitační oddělení společně s multioborovými jednotkami intenzivní péče a po více než 30 letech byla z Lomnice nad Popelkou do Jilemnice přestěhována neurologie. "Dále byla vybudována nemocniční lékárna, řada ambulancí byla privatizována, laboratoře byly sloučeny v jeden celek, činnost prádelny a úklidu byla zajištěna dodavatelským způsobem. Jilemnice se stala největší nemocnicí v okrese Semily," pokračuje Jiří Kalenský.

V plánu je rehabilitační pavilon

Interní oddělení například v loňském roce hospitalizovalo téměř 1 400 pacientů a provedlo 3 000 kardiovaskulárních a 1 700 endoskopických vyšetření. Úctyhodné číslo má na svém kontě také chirurgické oddělení, které provedlo téměř tisícovku operací, a to traumatologických, urologických operací, operací žlučníků, kýl a tlustého a tenkého střeva. Téměř devětsektrát se v roce 2013 novorozeneckým oddělením rozléhal křik právě narozených miminek, přičemž hned osmkrát přišli na svět ve dvojici. "Před nemocnicí stojí ještě řada povinností, mezi něž patří vybudování dostatečného počtu parkovacíh míst, oplocení areálu, stavba rehabilitačního pavilonu, úprava podkroví hlavní budovy pro přechodné ubytování zaměstnanců nemocnice. V plánech je trvalá obnova a modernizace přístrojového vybavení a vybudování vlastního zdroje vody," uzavírá ředitel.

 

Odkaz na web idnes.cz.

zpět

 
 

velikost písma - A +