Úvod > Aktuality

Mammografický screening

Mammografický screening

18.01.2017

Mammodiagnostika – vyšetřování prsů - v MMN, a.s. v novém roce NOVĚ

Od ledna 2017 dochází k organizačním změnám v mammologii, tedy v oboru, který se zabývá vyšetřováním a léčbou onemocnění prsů. Děje se tak proto, aby péče byla v souladu s doporučeními odborných společností a také v souladu s požadavky zdravotních pojišťoven.

Ze strany naší nemocnice je snaha zajistit dostupnost mammografického vyšetření co největšímu počtu pacientek z Jilemnice a okolí tak, aby za tímto vyšetřením nemusely dojíždět na vzdálená pracoviště.

Mammografické pracoviště, které je součástí radiodiagnostického oddělení MMN, a.s., se stává tzv. „detašovaným pracovištěm“ Mamma centra Trutnov. Jedná se o soukromý subjekt s moderním vybavením a erudovaným personálem, který odkoupil mammografický screening z Vrchlabí. Součástí centra je i onkologická ambulance, zajišťující návaznou léčbu pro pacienty se zjištěným zhoubným nádorem (www.mamologie-trutnov.cz).

V praxi to znamená, že v Jilemnici budou zhotoveny snímky prsů, které se elektronicky odešlou do centra, kde je lékaři ihned vyhodnotí a pacientka bude odcházet s informací o výsledku vyšetření.

U malého procenta žen bude nutné doplňující sonografické vyšetření, které bude provedeno na pracovišti v Trutnově. Zde budou v případě potřeby realizovány i biopsie (odběr vzorku z podezřelého ložiska.). K těmto vyšetřením budou pacientky ihned po mammografii objednány na recepci jilemnického oddělení.

Popsaný systém tzv. screeningové mammografie je určen pro pacientky „bezpříznakové“, které tedy nepociťují žádné známky onemocnění prsů, a slouží k záchytu časných stadií karcinomu prsu. Tato vyšetření jsou v intervalu 2 let hrazena zdravotními pojišťovnami pro ženy od 45 let věku.

Tyto pacientky se na mammografická vyšetření musí objednat telefonicky či osobně na recepci RDG oddělení - tel. 481 551 310 - a musí být vybaveny žádankou od svého gynekologa či praktického lékaře s diagnózou Z 123. Vyšetření budou prováděna každé úterý a čtvrtek.

Mammologická poradna v rámci chirurgického oddělení MMN, a.s. zůstává plně funkční, budou zde evidovány a kontrolovány pacientky i pacienti, kteří již onemocnění prsu prodělali, nebo je u nich vážné podezření na patologický nález (hmatná bulka, bolest, výtok z bradavky, kožní změny apod.)

V některých případech je možné provést vyšetření prsů za úhradu – např. na vlastní žádost pacienta bez řádné indikace lékařem, před kosmetickou operací, apod.

Cena vyšetření je v ceníku hrazených výkonů – info na recepci či webových stránkách nemocnice.

Věříme, že naše snaha o co nejoptimálnější řešení mammologie v našem regionu se setká s pochopením a kladnou odezvou u většiny pacientek.

                                                                                                   MUDr. Ivana Mašková, primářka RDG oddělení MMN, a.s. 

                                                                                                                                                                                                                                                 


                                                     pracoviště Trutnov

zpět

 
 

velikost písma - A +