Úvod > Aktuality

Když základní péče nestačí

Když základní péče nestačí

18.06.2018

Soustavnou podporou se snaží o systémovou změnu, která je potřebná, aby byla péče o těžce nevyléčitelně nemocné navázána na základní poskytování zdravotních služeb. Díky podpoře NF AVAST se podařilo téměř nemožné. Tým odborníků zdravotních i nezdravotních profesí se snaží pacientům poskytovat komfortní režim již v nemocnici, pečuje i o rodinné příslušníky, spolupracují s mobilním hospicem a školí a podporuje vlastní personál. Aby byl tým poskytující paliativní péči kompletní, nově své služby poskytují i dva nemocniční kaplani.

 Paní doktorko, co Vás osobně vedlo k tomuto rozhodnutí?

Paliativní péčí o vážně nemocné a umírající pacienty v domácím prostředí se s přestávkami zabývám už od roku 2006. Při práci v nemocnici mi přišlo logické paliativní péči poskytovat i pacientům v nemocnici a uvědomovala jsem si, že je potřeba vyplnit ten prostor, který se otevírá mezi péčí v nemocnici a doma. Přála jsem si pomoci pacientům i příbuzným pomoci lépe zvládat toto velmi těžké období. Zároveň se ale také snažíme pomoci personálu tuto velmi náročnou péči o nevyléčitelně nemocné umírající pacienty poskytovat.

 Jak přijali tento projekt lékaři jilemnické nemocnice?

Velice dobře, jsem jim za to velmi vděčná. Začali jsme na interním oddělení a snažíme se spolupracovat i s ostatními odděleními a ambulancemi v nemocnici v péči o pacienty, kteří paliativní péči potřebují. Ať už na lůžku v nemocnici nebo v domácí péči. Je to o velké spolupráci mezi lékaři různých oborů, každý článek je důležitý a bez vzájemné spolupráce a podpory by to nebylo možné. 

 Kterých pacientů se to týká?

Především vážně a dlouhodobě nemocných, například onkologických pacientů, ale samozřejmě, že podporu můžeme poskytnout všem, kdo se ocitnout v nepříznivé zdravotní situaci. Nově třeba i na hemodialyzačním oddělení.

 Nadační fond AVAST, kde všude funguje?

NF Avast dlouhodobě podporuje paliativní péči v celé ČR, nejprve v hospicích, nyní se zaměřil i na paliativní péči v nemocnicích, zmíněný projekt podpořil 19 nemocnic ve všech koutech republiky.

 Paní doktorko, máte ještě nějaký cíl, kterého byste v rámci projektu, chtěla dosáhnout.

Aby paliativní péče byla běžnou součástí péče o naše pacienty a všichni ti, kteří se ocitnou v těžké situaci, tedy pacienti i jejich blízcí, věděli, kam se obrátit o pomoc a pomoci se jim dostalo. Chceme i nadále podporovat rodiny, kteří chtějí o své vážně nemocné blízké pečovat doma, a pomáhat jim v této náročné péči.

~Colletta~

zpět

 
 

velikost písma - A +