Úvod > Aktuality

Hemodialyzační oddělení oslavilo 25 let své činnosti

Hemodialyzační oddělení oslavilo 25 let své činnosti

06.04.2018

Ke stejnému datu, tedy k  5. 4. 2018 připravilo oddělení, pro všechny zaměstnance nemocnice, den otevřených dveří. V přátelském duchu se mohli podívat do zázemí oddělení a dozvědět se zajímavosti z každodenního rutinního provozu.

MUDr. Alexandra Opluštilová, která ve funkci primářky oddělení pracovala úctyhodných 24 let, k začátkům činnosti říká: "Hlavním iniciátorem vzniku střediska, byl tehdy mladý ředitel naší nemocnice MUDr. Jiří Kalenský. Již několik let před zahájením provozu se na dětském oddělení v letních měsících dialyzovaly děti z FN Motol, v rámci ozdravného pobytu organizovaného předním pražským dětským nefrologem doc. Jandou, a to ve spolupráci s primářem dětského oddělení MUDr. Pavlem Burketem. Tato aktivita přivedla pana ředitele k myšlence, že by bylo možné zorganizovat dialyzační péči i pro dospělé pacienty se selháním ledvin z našeho regionu."

V náhradních prostorách dětského oddělení se tehdy malý kolektiv složený z lékaře,tří zdravotních sester a jednoho technika začal starat o prvních 6 pacientů z Jilemnicka. Během 2 měsíců přibyli pacienti ze Semil, Vrchlabí a Lomnice nad Popelkou. Všichni oceňovali, že nemusejí i 3x týdně dojíždět za dialýzou do vzdáleného Hradce Králové či do Trutnova.

V červenci roku 1993 se středisko přestěhovalo do zrekonstruované budovy Kojeneckého ústavu v Dolení ulici čp. 322 v Jilemnici, o kapacitě 11 lůžek, s 18 pacienty a 6 novými dialyzačními monitory AK 100. V únoru 2008, bylo středisko přestěhováno zpět do areálu Masarykovy městské nemocnice, a to do nově upravených prostor bývalého hematologicko-transfuzního oddělení. Na stěhování se podíleli údržbáři, řidiči a technici, zkrátka celé provozní a technické oddělení.

MUDr. Alexandra Opluštilová vzpomíná: "Toto oddělení bylo vybaveno novou reverzní osmózou s tepelnou dezinfekcí a novými dialyzačními monitory Nikkiso. Kapacita oddělení byla rozšířena na 16 lůžek včetně 2 lůžek na izolaci. Všechna stanoviště měla nově možnost připojení na centrální rozvod kyslíku a z dialyzačních sálů se naskytl krásný pohled na hřebeny Krkonoš."

Potřebným povzbuzením pro celý kolektiv HDO jsou úspěšné transplantace ledvin. Těch šťastně odtransplantovaných pacientů bylo za 25 let celkem 97. A jaká je současná situace? „V současné době se oddělení stará o 62 pacientů v chronickém programu. Provádí i peritoneální program a akutní dialyzační program ve spolupráci s odděleními JIP a ARO. V nefrologické ambulanci, která je nezbytnou součástí oddělení, jsou dispenzarizováni pacienti s nemocemi ledvin a močových cest z širokého okolí. Celkový počet dialýz, akutních i chronických se vyšplhal na úctyhodných 136 616. Velké množství těchto pacientů přiváží spolehlivě řidiči naší dopravní služby Van Doornik.“

 

Počet lékařů: 4

prim. MUDr. Dana Kudrnáčová

MUDr. Alexandra Opluštilová

MUDr. Jana Michlová

MUDr. Michal Opluštil

Počet zdravotních sester: 12

vrchní sestra: Klára Šupová

Počet techniků: 1

Ing. Pavel Simandl

Počet ošetřovatelek: 2

 

HDO se stalo jedním z důležitých oddělení nemocnice. Svým trvale pozitivním hospodářským výsledkem výrazně přispívá k její stabilizaci. Personálu oddělení patří za nelehkou odbornou práci veliký dík a nezbývá než mu poděkovat za dosavadní činnost a popřát pevné zdraví a spokojenost v rodinách. Ať nadále mohou pomáhat zachraňovat lidské životy!

 

Úspěchy oddělení:

  • Zajištění rekreačních dialýz
  • Zapojení se do akce Světový den ledvin
  • Organizace rekondičních pobytů Společnosti dialyzovaných a transplantovaných pacientů
  • Organizace celostátního Nefrologického dne, aktivní účast na seminářích
  • Organizace předvánočních setkání pacientů
  • Slavnostní setkání k 20. výročí vzniku oddělení

zpět

 
 

velikost písma - A +