Úvod > Aktuality

26.září 2013 navštívil naši nemocnici hejtman Libereckého kraje, Bc. Martin Půta

26.září 2013 navštívil naši nemocnici hejtman Libereckého kraje, Bc. Martin Půta

27.09.2013

Milému setkání předcházely krátké přípravy, snahou bylo prezentovat panu hejtmanovi nezkreslený obraz o jilemnické nemocnici. Po přivítání pana hejtmana s doprovodem, ve kterém nechyběl starosta Jilemnice Mgr. Richter, tajemník MěÚ v Jilemnici Ing. Petr Faistauer a asistentka hejtmana, Kristýna Procházková, následovala prezentace ředitele nemocnice MUDr.Jiřího Kalenského, zaměřená na personální, ekonomické a investiční souvislosti rozvoje nemocnice. Pan hejtman se živě zajímal o ekonomické paramentry nemocnice a o personální a technickou vybavenost. Návštěva pokračovala ve svižném tempu prohlídkou oddělení nukleární medicíny, radiodiagnostického oddělení, laboratoří, hemodialyzačního oddělení, porodnice i standardních pokojů na chirurgii. Pan hejtman se uznale vyjadřoval o všem, co měl možnost shlédnout, pozornosti mu neušlo ani sociální zařízení na pokojích a řada dalších detailů. Po shlédnutí moderního kuchyňského provozu byla návštěva zakončena prohlídkou jídelny, na jejíž terase pan hejtman shrnul pro sdělovací prostředky své dojmy z návštěvy. Mj. uvedl, že je mile překvapen velikostí nemocnice, jejím vybavením a celkově její výbornou kondicí. Za tímto vidí dlouhodobou koncepci vedení MMN a práci a profesionalitu zaměstnanců. Váží si stavu MMN i proto, že nemocnice, ač je příspěvkovou organizací města, nedostává žádnou přímou finanční podporu. Na závěr poděkoval řediteli MMN a celé nemocnici za perfektní práci a popřál ji hodně štěstí do dalších let.

Následoval program hejtmana Libereckého kraje Bc.Martina Půty se zastupiteli města a setkání s občany v erbovním sále čp.1.

zpět

 
 

velikost písma - A +