MMN, a.s. - nemocnice s budoucností

MMN, a.s. vznikla k 1. 1. 2017 transformací Masarykovy městské nemocnice v Jilemnici a Nemocnice s poliklinikou Semily do jedné společnosti. Záměrem spojení obou nemocnic do jedné Společnosti bylo mj. sledováno zajištění dostupnosti a kvality zdravotní a sociální péče v Libereckém kraji, zajištění vyšší finanční a majetkové stability nového subjektu a silnější vyjednávací pozice vůči spolupracujícím subjektům. Spojení obou nemocnic bylo v souladu s "Koncepcí zdravotních služeb v lůžkových zařízeních LK"

Jednalo se bezpochyby o mimořádný projekt, kdy se, přes všechny obtíže, byla dvě města schopna dohodnout na vytvoření společného projektu.

Společnost vstoupila do všech právních vztahů dosavadních příspěvkových organizací jako nástupnický subjekt. 

 

Předseda představenstva, MUDr. Jiří Kalenský

 

 

 

 

Nemocnice Jilemnice

CHIR

Chirurgické oddělení

 

lůžková část

 

JIP

 

příjmová ambulance

 

traumatologická ambulance

 

chirurgická ambulance

 

mammologická poradna

 

stomická poradna

 

urologická ambulance

INTOD 

Interní oddělení

 

lůžková část

 

interní JIP

 

příjmová ambulance

 

interní ambulance

 

ambulance kardiologie a funkční diagnostiky

 

interní ambulance (MUDr. Stach) + nutriční poradna

GASTRO

Gastroenterologická ambulance

GYP

Gynekologicko-porodnické oddělení

 

gynekologická, lůžková část

 

porodnická, lůžková část část

 

příjmová ambulance

 

ambulance gynekologického oddělení

 

gynekologická ambulance A

 

dětská gynekologická ambulance

DET

Dětské a novorozenecké oddělení

 

dětská, lůžková část

11.09.2018

Otevření nové logopedické ambulance v semilské nemocnici

Od 4.9.2018 byla nově otevřena ambulance klinické logopedie Mgr. Kristýny Dočekalové.

11.09.2018

Prodloužení doby provozu lékárny

Provoz lékárny 7.30 - 18.00

28.08.2018

Jak jsou u nás spokojené hospitalizované děti?

Prostřednictvím nemocničních dotazníků odpovědělo celkem 23 dětí starších 8 let.

25.06.2018

Osobní údaje jsou u nás pod kontrolou

V rámci celoevropského nařízení GDPR přijala i MMN, a.s. opatření, která eliminují rizika zneužití osobních údajů pacientů a zaměstnanců.

18.06.2018

Když základní péče nestačí

Paní Jana Michlová, lékařka, která při svém vytížení na interním a hemodialyzačním oddělení, stojí za projektem paliativní péče, kterým se v jilemnické nemocnici zabývá tým lékařů a sester již od roku 2016.

16.05.2018

Reference spokojenosti z dotazníků pacientů

Děkujeme za všechny podněty, které nám sdělujete v dotaznících, které máte k dispozici na odděleních či ambulancích po celé naší nemocnicí.

14.05.2018

Jilemnická nemocnice, nemocnice budoucnosti

Funguje jako dobře seřízený časový stroj a je stále otevřenou. Taková je nemocnice v Jilemnici, větší část akciové společnosti MMN.

06.04.2018

Hemodialyzační oddělení oslavilo 25 let své činnosti

Přesně 5. dubna uplynulo 25 let, kdy se druhým domovem pro pacienty odkázané na dialýzu stalo hemodialyzační oddělení MMN, a.s.

23.03.2018

Zrušení zákazu návštěv

Na základě zprávy KHS v Liberci, kdy incidence nových onemocnění klesla pod 1.500 případů, rušíme zákaz návštěv ke dnešnímu dni, tj. 23. 3. 2018.

19.03.2018

8. 3. 2018 proběhl v nemocnici tradiční Den ledvin

Ke Světovému Dni ledvin se nemocnice připojuje již od roku 2006.

 
 
 

velikost písma - A +