MMN, a.s. - nemocnice s budoucností

MMN, a.s. vznikla k 1. 1. 2017 transformací Masarykovy městské nemocnice v Jilemnici a Nemocnice s poliklinikou Semily do jedné společnosti. Záměrem spojení obou nemocnic do jedné Společnosti bylo mj. sledováno zajištění dostupnosti a kvality zdravotní a sociální péče v Libereckém kraji, zajištění vyšší finanční a majetkové stability nového subjektu a silnější vyjednávací pozice vůči spolupracujícím subjektům. Spojení obou nemocnic bylo v souladu s "Koncepcí zdravotních služeb v lůžkových zařízeních LK"

Jednalo se bezpochyby o mimořádný projekt, kdy se, přes všechny obtíže, byla dvě města schopna dohodnout na vytvoření společného projektu.

Společnost vstoupila do všech právních vztahů dosavadních příspěvkových organizací jako nástupnický subjekt. 

 

Předseda představenstva, MUDr. Jiří Kalenský

 

 

 

 

Nemocnice Jilemnice

CHIR

Chirurgické oddělení

 

lůžková část

 

JIP

 

příjmová ambulance

 

traumatologická ambulance

 

chirurgická ambulance

 

mammologická poradna

 

stomická poradna

 

urologická ambulance

INTOD 

Interní oddělení

 

lůžková část

 

interní JIP

 

příjmová ambulance

 

interní ambulance

 

ambulance kardiologie a funkční diagnostiky

 

interní ambulance (MUDr. Stach) + nutriční poradna

GASTRO

Gastroenterologická ambulance

GYP

Gynekologicko-porodnické oddělení

 

gynekologická, lůžková část

 

porodnická, lůžková část část

 

příjmová ambulance

 

ambulance gynekologického oddělení

 

gynekologická ambulance A

 

dětská gynekologická ambulance

DET

Dětské a novorozenecké oddělení

 

dětská, lůžková část

07.12.2018

Mikulášská nadílka v nemocnici

Tradiční návštěva Mikuláše, anděla a tří čertů proběhla 5. 12. 2018.

15.11.2018

Den otevřených dveří střední zdravotnické školy v Jilemnici

Již druhý den otevřených dveří střední zdravotnické školy v Jilemnici se uskuteční 16. 2. 2019

26.10.2018

Přerušení provozu pracoviště CT ve dnech 7.11. - 3.12.2018

Výměna CT přístroje za nový

18.10.2018

Omezení provozu porodnice v lednu 2019

V lednu 2019 pro vás rekonstruujeme porodnici

08.10.2018

14.11.2018 Světový den diabetu

Zdravotně preventivní akce na podporu boje proti diabetu.

24.09.2018

Screening poruch dýchání

V ambulanci funkční diagnostiky interního oddělení MMN, a.s. Jilemnice zavádíme novou metodu "DOMÁCÍ MĚŘENÍ FLOW A SATURACE KYSLÍKU" přístrojem ApneaLinkAir, metoda slouží jako screening poruch dýchání ve spánku.

11.09.2018

Otevření nové logopedické ambulance v semilské nemocnici

Od 4.9.2018 byla nově otevřena ambulance klinické logopedie Mgr. Kristýny Dočekalové.

11.09.2018

Prodloužení doby provozu lékárny

Provoz lékárny 7.30 - 18.00

28.08.2018

Jak jsou u nás spokojené hospitalizované děti?

Prostřednictvím nemocničních dotazníků odpovědělo celkem 23 dětí starších 8 let.

25.06.2018

Osobní údaje jsou u nás pod kontrolou

V rámci celoevropského nařízení GDPR přijala i MMN, a.s. opatření, která eliminují rizika zneužití osobních údajů pacientů a zaměstnanců.

 
 
 

velikost písma - A +