MMN, a.s. - nemocnice s budoucností

MMN, a.s. vznikla k 1. 1. 2017 transformací Masarykovy městské nemocnice v Jilemnici a Nemocnice s poliklinikou Semily do jedné společnosti. Záměrem spojení obou nemocnic do jedné Společnosti bylo mj. sledováno zajištění dostupnosti a kvality zdravotní a sociální péče v Libereckém kraji, zajištění vyšší finanční a majetkové stability nového subjektu a silnější vyjednávací pozice vůči spolupracujícím subjektům. Spojení obou nemocnic bylo v souladu s "Koncepcí zdravotních služeb v lůžkových zařízeních LK"

Jednalo se bezpochyby o mimořádný projekt, kdy se, přes všechny obtíže, byla dvě města schopna dohodnout na vytvoření společného projektu.

Společnost vstoupila do všech právních vztahů dosavadních příspěvkových organizací jako nástupnický subjekt. 

 

Předseda představenstva, MUDr. Jiří Kalenský

 

 

 

 

Nemocnice Jilemnice

CHIR

Chirurgické oddělení

 

lůžková část

 

JIP

 

příjmová ambulance

 

traumatologická ambulance

 

chirurgická ambulance

 

mammologická poradna

 

stomická poradna

 

urologická ambulance

INTOD 

Interní oddělení

 

lůžková část

 

interní JIP

 

příjmová ambulance

 

interní ambulance

 

ambulance kardiologie a funkční diagnostiky

 

interní ambulance (MUDr. Stach) + nutriční poradna

GASTRO

Gastroenterologická ambulance

GYP

Gynekologicko-porodnické oddělení

 

gynekologická, lůžková část

 

porodnická, lůžková část část

 

příjmová ambulance

 

ambulance gynekologického oddělení

 

gynekologická ambulance A

 

dětská gynekologická ambulance

DET

Dětské a novorozenecké oddělení

 

dětská, lůžková část

12.03.2019

Naše sestřička Blanka Szabó 3. v soutěži Sestra sympatie.

Blahopřejeme Blance a děkujeme za perfektní reprezentaci. Naše sestřičky jsou nejen perfektní profesionálky, ale také půvabné dámy, jsme rádi, že vás máme!

21.02.2019

XV. odborná konference pro NLZP

MMN, a.s. připravila pro nelékařské zdravotnické pracovníky tradiční konferenci

19.02.2019

Den ledvin 14. března 2019

Zdravé ledviny pro každého, všude

17.01.2019

Nový obor Praktická sestra na Střední zdravotnické škole při jilemnickém gymnáziu.

Již druhý den otevřených dveří střední zdravotnické školy v Jilemnici se uskuteční 16. 2. 2019.

16.01.2019

Zdravotnický ples

Odborový svaz zdravotnictví při MMN, a.s. pořádá společně s vedením nemocnice taneční zábavu.

04.01.2019

Stane se Blanka Sestrou Sympatie?

Díky hlasům, které jsme zaslali, postoupila do semifinále, které probíhá od 2.1. 2019 do 31.1.2019 do 23:59 hodin.

10.12.2018

Unikátní přístroj na lokalizaci podkožních cév v naší nemocnici

Do nemocnice byl zapůjčen patentovaný systém VeinViewer, který slouží k lepšímu zobrazení cév pacientů.

07.12.2018

Mikulášská nadílka v nemocnici

Tradiční návštěva Mikuláše, anděla a tří čertů proběhla 5. 12. 2018.

30.11.2018

Lehká turistika na Slovensku a výletem do Polských Tater

Odborový svaz pracovníků společně s vedením MMN, a.s. uspořádal zájezd pro své zaměstnance.

24.09.2018

Screening poruch dýchání

V ambulanci funkční diagnostiky interního oddělení MMN, a.s. Jilemnice zavádíme novou metodu "DOMÁCÍ MĚŘENÍ FLOW A SATURACE KYSLÍKU" přístrojem ApneaLinkAir, metoda slouží jako screening poruch dýchání ve spánku.

 
 
 

velikost písma - A +