„Bezpečná nemocnice, spokojený pacient“

 

Vážení pacienti, zdravotníci, dodavatelé, 

dovolujeme si Vás informovat o probíhajících změnách v naší nemocnici: V současné době dochází ke sloučení Masarykovy městské nemocnice v Jilemnici s Nemocnicí s poliklinikou v Semilech.

Nový název naší nemocnice je: MMN, a.s.

Ujišťujeme Vás, že po 1. 1. 2017 nedojde k žádným změnám, které by negativně ovlivnily péči o pacienty. Ordinační hodiny, jakož i struktura péče zůstávají beze změn.

Záměrem transformace obou nemocnic do jedné Společnosti se mimo jiné sleduje zajištění dostupnosti a kvality zdravotní a sociální péče v Libereckém kraji, zajištění vyšší finanční a majetkové stability nového subjektu, silnější vyjednávací pozice vůči spolupracujícím subjektům. Spojení obou nemocnic je v souladu s "Koncepcí zdravotních služeb v lůžkových zařízeních LK"

Veškeré smlouvy a závazky z nich vyplývající zůstávají v platnosti i pro nově vzniklou akciovou společnost.

Společnost vstupuje do všech právních vztahů dosavadních příspěvkových organizací jako nástupnický subjekt.

Společnost od 1. 1. 2017 poskytuje zdravotní služby na základě platných oprávnění k poskytování zdravotních služeb.

Jakékoli případné dotazy Vám rádi zodpovíme.

 

Předseda představenstva, MUDr. Jiří Kalenský

15.02.2017

Zrušení zákazu návštěv v nemocnici

Zákaz návštěv z důvodu respiračních onemocnění je odvolán.

14.02.2017

Světový den ledvin v nemocnici Jilemnice - 9.3.2017

Již poněkolikáté se nefrologická ambulance jilemnické nemocnice připojuje ke dni ledvin, na který Vás srdečně zveme.

08.02.2017

Sledování spokojenosti pacientů

Od 1. února do 31. srpna probíhá v nemocnici sledování spokojenosti našich pacientů.

19.01.2017

Pochvaly z dotazníků našich pacientů

Těší nás množství pochval, které nám píšete do dotazníků spokojenosti hospitalizovaných pacientů.

18.01.2017

Mammografický screening

Změny v mammodiagnostice od ledna 2017

06.01.2017

Tři králové v nemocnici

Štěstí, zdraví, nám 6.ledna přišli vinšovat tři králové

04.01.2017

Poradna Zdraví s podporou Libereckého kraje

Poradna fungující již druhým rokem nabízí své služby - nově po telefonickém objednání.

02.01.2017

1. holčička Libereckého kraje Luisa Petružalková

1. ledna 2.45 se v naší porodnici narodila 1.holčička Libereckého kraje v roce 2017. Na délku měřila 51 cm a vážila 3 455 g.

20.12.2016

Hasičské cvičení v nemocnici

Dne 30. 11. 2016 proběhlo na Oddělení nukleární medicíny Masarykovy městské nemocnice v Jilemnici taktické cvičení jednotek požární ochrany.

06.12.2016

Výsledky celostátního hodnotícího projektu „Nemocnice ČR 2016“

I v letošním roce se naše nemocnice zúčastnila projektu sledujíchoí spokojenost hospitalizovaných a ambulantních pacientů.

 
 
 

velikost písma - A +

Loga projektu Projekt Zavádění CAF v Jilemnici

Projekt „Zavádění CAF v Jilemnici“ číslo: CZ.1.04/4.1.01/53.00038. Tento projekt je financován z ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. Díky projektu pořídila Masarykova městská nemocnice v Jilemnici v roce 2011 tyto webové stránky.