„Bezpečná nemocnice,
spokojený pacient“

První nemocnice Libereckého kraje za rok 2015 z hlediska bezpečnosti a spokojenosti zaměstnanců a druhá nejlepší nemocnice Libereckého kraje za rok 2015 z hlediska bezpečnosti a spokojenosti pacientů v průzkumu společnosti HCI. Držitel certifikátu Důvěryhodná firma 2015. Držitel certifikátu kvality pro oddělení laboratoře dle normy ISO 15 189:2013. Držitel certifikátu pro stravovací úsek dle normy HACCP.

Akreditované zdravotnické zařízení SAK ,o.p.s.

Masarykova městská nemocnice v Jilemnici se od svého vzniku v roce 1934 řadí mezi nejvýznamnější zdravotnická zařízení v regionu. Svůj současný název a samostatnost získala po delimitaci OÚNZ Semily dne 1. ledna 1992. Od tohoto data začal bouřlivý rozvoj nemocnice, který pokračuje dodnes. V posledních letech nemocnice získala na projekty z evropských fondů téměř 85 mil. Kč. Tyto projekty byly schváleny zřizovatelem, podpořeny Všeobecnou zdravotní pojišťovnou a Krajským úřadem Libereckého kraje a jsou realizovány. Objem prostředků, které jsou do rozvoje nemocnice investovány, je však mnohem větší. Nemocnice investovala více než 30 mil. Kč z vlastních zdrojů do pokračující obnovy přístrojového vybavení. Připraveny jsou ale i další investiční záměry. Cílem je nejen udržovat, ale především kontinuálně zvyšovat kvalitu zdravotní péče v turisticky atraktivním regionu, a nabídnout občanům ČR i zahraničním návštěvníkům přívětivé prostředí a kvalitní služby.

Největším bohatstvím nemocnice je však její personál. Přátelskost, slušnost a odborná erudovanost, jsou společně s bezpečím pacientů nejvyššími hodnotami nemocnice.

I proto získala v roce 2015 - 2. místo za "Nejlepší nemocnici kraje" z hlediska spokojenosti ambulantních a hospitalizovaných pacientů v projektu HCI "Spokojenost pacientů". Současně se umístila na 1. místě v hodnocení spokojenosti zaměstnanců. Velmi dobrou úroveň hospodaření potvrzuje 3. místo v hodnocení ekonomické efektivity, "Finanční zdraví" mezi nemocnicemi v Libereckém kraji. Historického úspěchu dosáhla nemocnice v projektu KOP "Kvalita očima pacientů" za rok 2011. Byla ohodnocena ratingem A+ a výsledek 86% spokojených pacientů byl jedním z nejlepších v historii ČR.

Význam nemocnice je dán i skutečností, že se jedná o největší a nejkomplexnější zdravotnické zařízení v okrese Semily. Rozsahem svých služeb a strukturou výkonů ji lze zařadit mezi nemocnice tzv. návazné péče. Některé výkony zde prováděné jsou pak realizovány jen na špičkových klinických pracovištích. Pýchou, díky personálu gynekologicko-porodnického oddělení, zůstává porodnice, která ročně provádí zhruba 900 porodů. Spravedlivé by bylo vyjmenovat i ostatní odbornosti, které poskytují občanům regionu, ČR ale i zahraničním návštěvníkům hor, špičkové zdravotní služby. Nemocnice poskytuje zdravotnickou péči obyvatelům ze spádových oblastí Jilemnicka, části Vrchlabska (Trutnovska), Semilska, Jablonecka a Jičínska a akutní ošetření cizím státním příslušníkům. Počet obyvatel spádového území je cca 60 000, počet provozovaných odborností je 37.

Těšíme se na Vaši návštěvu!

 

 

 


25.10.2016

Akce lékárna!

Akce na vybrané druhy zboží. Prodloužená pracovní doba. Těšíme se na Vaši návštěvu.

12.10.2016

Uzavření porodnického oddělení z důvodu malování

Uzavření porodnického oddělení z důvodu malování

02.09.2016

Projekt paliativní péče

Masaryková městská nemocnice v Jilemnici uspěla se svým projektovým záměrem a získala 1.900.000 Kč na rozvoj paliativní péče

22.08.2016

Zaměstnanci navštívili představení Noc na Karlštejně

Odborová organizace při naší nemocnici připravila překrásný jednodenní výlet na státní hrad Karlštejn spojený s obnovenou premiérou známého muzikálu Noc na Karlštejně.

03.08.2016

Dětské oddělení renovováno

Na pokojích dětského oddělení byly vyměněny dveře za krásné, nové. Je tak mj. možné snáze projet dveřmi s postelí. Současně bylo dokončeno výtvarné řešení oddělení.

11.07.2016

Porodnice očima porodních asistentek

Alarm z mobilního telefonu se rozléhá nemocniční jídelnou. Akutní operace na porodním sále. Tým lékařů, porodníků, anesteziologa, dětského lékaře, instrumentářky, anesteziologické a dětské sestry a zřízence okamžitě vybíhají do patra oddělení, kde malý človíček a jeho maminka potřebují pomoci. Do deseti minut se vše vrací do obvyklých kolejí. Přímo na porodním boxu se vyhřívá drobounký uzlíček, narodil se Honzík. Jeho příchod byl dramatický, jaký bude jeho život, nikdo ze sloužícího personálu netuší.

29.06.2016

MMN byla oceněna certifikátem Spolehlivá firma

Masarykova městská nemocnice v Jilemnici získala již po druhé za sebou certifikát "Spolehlivá firma".

10.06.2016

Stát přispěje lékařům na vzdělávání

Rezidenční místa zajistí mladým lékařům vzdělání. Peníze na ně poskytne stát. Mohou je dostat i čerství absolventi lékařských fakult.

07.06.2016

V rámci standardu u nás dostanete nadstandard

V hodnocení kvality práce zdravotníků nás nešetříte uznáním a pochvalami. Vaše konkrétní postřehy a pochvaly pro Vás pravidelně zveřejňujeme na webových stránkách.

31.05.2016

Sledování spokojenosti zaměstnanců

Od 11.4.2016 mohou všichni zaměstnanci nemocnice hlasovat v projektu HCI a podpořit tak svoji nemocnici.

 
 
 

velikost písma - A +

Loga projektu Projekt Zavádění CAF v Jilemnici

Projekt „Zavádění CAF v Jilemnici“ číslo: CZ.1.04/4.1.01/53.00038. Tento projekt je financován z ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. Díky projektu pořídila Masarykova městská nemocnice v Jilemnici v roce 2011 tyto webové stránky.