MMN, a.s. - nemocnice s budoucností

MMN, a.s. vznikla k 1. 1. 2017 transformací Masarykovy městské nemocnice v Jilemnici a Nemocnice s poliklinikou Semily do jedné společnosti. Záměrem spojení obou nemocnic do jedné Společnosti bylo mj. sledováno zajištění dostupnosti a kvality zdravotní a sociální péče v Libereckém kraji, zajištění vyšší finanční a majetkové stability nového subjektu a silnější vyjednávací pozice vůči spolupracujícím subjektům. Spojení obou nemocnic bylo v souladu s "Koncepcí zdravotních služeb v lůžkových zařízeních LK"

Společnost vstoupila do všech právních vztahů dosavadních příspěvkových organizací jako nástupnický subjekt.

MMN,a.s. má oprávnění k provádění vzdělávání v základním kmeni (akreditaci) pro všechny akutní lůžkové obory do roku 2024.

V našem zařízení mohou pokračovat ve vzdělávání absolventi lékařských fakult v oborech ortopedie, gynekologie-porodnictví, pediatrie, chirurgie, neurologie, ARO a interna.

 

Předseda představenstva, MUDr. Jiří Kalenský

 

Aktuální informace k prevenci koronaviru a doporučení při podezření na onemocnění .  


 

 

Nemocnice Jilemnice

CHIR

Chirurgické oddělení

 

lůžková část

 

JIP

 

příjmová ambulance

 

traumatologická ambulance

 

chirurgická ambulance

 

mammologická poradna

 

stomická poradna

 

urologická ambulance

INTOD 

Interní oddělení

 

lůžková část

 

interní JIP

 

příjmová ambulance

 

interní ambulance

 

ambulance kardiologie a funkční diagnostiky

 

interní ambulance (MUDr. Stach) + nutriční poradna

GASTRO

Gastroenterologická ambulance

GYP

Gynekologicko-porodnické oddělení

 

gynekologická, lůžková část

 

porodnická, lůžková část část

 

příjmová ambulance

 

ambulance gynekologického oddělení

 

gynekologická ambulance A

 

dětská gynekologická ambulance

DET

Dětské a novorozenecké oddělení

 

dětská, lůžková část

28.02.2020

Koronavirus, informace

Základní informace a doporučení

20.02.2020

XVI. odborná konference pro NLZP

MMN, a.s. připravila pro nelékařské zdravotnické pracovníky tradiční konferenci

01.02.2020

Zákaz návštěv !

Z důvodů chřipkové epidemie a na doporučení Krajské hygienické stanice v Liberci je až do odvolání vyhlášen ZÁKAZ NÁVŠTĚV na všech odděleních nemocnice.

17.12.2019

Nová pravidla předepisování léčivých přípravků od 1. ledna 2020

Informace Ministerstva zdravotnictví o nových pravidlech předepisování léčivých přípravků od 1. ledna 2020. Změny přináší nová vyhláška č. 329/2019 Sb. zveřejněná ve Sbírce zákonů.

06.12.2019

Mikulášská nadílka v jilemnické nemocnici

Nemocnici navštívil Mikuláš ze Střední zdravotnické školy v Jilemnici

27.09.2019

Nový nemocniční informační systém

Děkujeme za trpělivost při zavádění systému.

16.09.2019

Akreditace specializačního vzdělávání pro lékaře

MMN, a.s. získala akreditaci k provádění vzdělávání dle zákona č. 95/2004 Sb. a Vyhlášky 221/2018 Sb.

10.04.2019

Proběhla XV. konference NLZP

Odborná konference proběhla 4.4.2019 za velkého zájmu zdravotníků

12.03.2019

Naše sestřička Blanka Szabó 3. v soutěži Sestra sympatie.

Blahopřejeme Blance a děkujeme za výbornou reprezentaci. Naše sestřičky jsou nejen perfektní profesionálky, ale také půvabné dámy, jsme rádi, že vás máme!

19.02.2019

14. března 2019 proběhl v jilemnické nemocnici tradiční Den ledvin

Letos pod heslem: "Zdravé ledviny pro každého, všude"

 
 
 

velikost písma - A +