„Bezpečná nemocnice,
spokojený pacient“

První nemocnice Libereckého kraje za rok 2015 z hlediska bezpečnosti a spokojenosti zaměstnanců a druhá nejlepší nemocnice Libereckého kraje za rok 2015 z hlediska bezpečnosti a spokojenosti pacientů v průzkumu společnosti HCI. Držitel certifikátu Důvěryhodná firma 2015. Držitel certifikátu kvality pro oddělení laboratoře dle normy ISO 15 189:2013. Držitel certifikátu pro stravovací úsek dle normy HACCP.

Akreditované zdravotnické zařízení SAK ,o.p.s.

Masarykova městská nemocnice v Jilemnici se od svého vzniku v roce 1934 řadí mezi nejvýznamnější zdravotnická zařízení v regionu. Svůj současný název a samostatnost získala po delimitaci OÚNZ Semily dne 1. ledna 1992. Od tohoto data začal bouřlivý rozvoj nemocnice, který pokračuje dodnes. V posledních letech nemocnice získala na projekty z evropských fondů téměř 85 mil. Kč. Tyto projekty byly schváleny zřizovatelem, podpořeny Všeobecnou zdravotní pojišťovnou a Krajským úřadem Libereckého kraje a jsou realizovány. Objem prostředků, které jsou do rozvoje nemocnice investovány, je však mnohem větší. Nemocnice investovala více než 30 mil. Kč z vlastních zdrojů do pokračující obnovy přístrojového vybavení. Připraveny jsou ale i další investiční záměry. Cílem je nejen udržovat, ale především kontinuálně zvyšovat kvalitu zdravotní péče v turisticky atraktivním regionu, a nabídnout občanům ČR i zahraničním návštěvníkům přívětivé prostředí a kvalitní služby.

Největším bohatstvím nemocnice je však její personál. Přátelskost, slušnost a odborná erudovanost, jsou společně s bezpečím pacientů nejvyššími hodnotami nemocnice.

I proto získala v roce 2015 - 2. místo za "Nejlepší nemocnici kraje" z hlediska spokojenosti ambulantních a hospitalizovaných pacientů v projektu HCI "Spokojenost pacientů". Současně se umístila na 1. místě v hodnocení spokojenosti zaměstnanců. Velmi dobrou úroveň hospodaření potvrzuje 3. místo v hodnocení ekonomické efektivity, "Finanční zdraví" mezi nemocnicemi v Libereckém kraji. Historického úspěchu dosáhla nemocnice v projektu KOP "Kvalita očima pacientů" za rok 2011. Byla ohodnocena ratingem A+ a výsledek 86% spokojených pacientů byl jedním z nejlepších v historii ČR.

Význam nemocnice je dán i skutečností, že se jedná o největší a nejkomplexnější zdravotnické zařízení v okrese Semily. Rozsahem svých služeb a strukturou výkonů ji lze zařadit mezi nemocnice tzv. návazné péče. Některé výkony zde prováděné jsou pak realizovány jen na špičkových klinických pracovištích. Pýchou, díky personálu gynekologicko-porodnického oddělení, zůstává porodnice, která ročně provádí zhruba 900 porodů. Spravedlivé by bylo vyjmenovat i ostatní odbornosti, které poskytují občanům regionu, ČR ale i zahraničním návštěvníkům hor, špičkové zdravotní služby. Nemocnice poskytuje zdravotnickou péči obyvatelům ze spádových oblastí Jilemnicka, části Vrchlabska (Trutnovska), Semilska, Jablonecka a Jičínska a akutní ošetření cizím státním příslušníkům. Počet obyvatel spádového území je cca 60 000, počet provozovaných odborností je 37.

Těšíme se na Vaši návštěvu!

 

 

 


07.12.2016

Akce lékárna!

Akce na vybrané druhy zboží. Prodloužená pracovní doba. Těšíme se na Vaši návštěvu.

06.12.2016

Výsledky celostátního hodnotícího projektu „Nemocnice ČR 2016“

I v letošním roce se naše nemocnice zúčastnila projektu sledujíchoí spokojenost hospitalizovaných a ambulantních pacientů.

05.12.2016

Nemocnici navštívil Mikuláš se svou družinou

Jako každoročně, i letos mezi nás zavítal Mikuláš, anděl a čerti.

01.12.2016

Seminář o komunikaci ve zdravotnictví

Dne 1. 12. 2016 se v nemocnici uskutečnil velmi zajímavý seminář k zefektivnění komunikace.

28.11.2016

Ordinační hodiny, svátky

Věnujte prosím pozornost možným úpravám ordinačních hodin. Děkujeme.

15.11.2016

Rozhodnutí Evropského soudu pro lidská práva k domácím porodům

Dvojice Češek v úterý neuspěla u Evropského soudu pro lidská práva ve Štrasburku, kde se domáhaly možnosti svobodné volby místa porodu a možnosti mít u domácího porodu asistentku. Informovala o tom Česká televize.

04.11.2016

Rezidenční lékaři v MMN

Po úspěšném výběrovém řízení nemocnice vybrala vhodné kandidáty na místa rezidenčních lékařů.

18.10.2016

Josef

* 18. 10. 2016 v 10.59, váha 3 360 g, 51 cm

12.10.2016

Uzavření porodnického oddělení z důvodu malování

Uzavření porodnického oddělení z důvodu malování

02.09.2016

Projekt paliativní péče

Masaryková městská nemocnice v Jilemnici uspěla se svým projektovým záměrem a získala 1.900.000 Kč na rozvoj paliativní péče

 
 
 

velikost písma - A +

Loga projektu Projekt Zavádění CAF v Jilemnici

Projekt „Zavádění CAF v Jilemnici“ číslo: CZ.1.04/4.1.01/53.00038. Tento projekt je financován z ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. Díky projektu pořídila Masarykova městská nemocnice v Jilemnici v roce 2011 tyto webové stránky.